Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΙΩΝΑΣ Ιωνάς, Ιων, Ιωνία, Ιωνια

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 21 Σεπτεμβρίου.
Όλες οι Αργίες