Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΕΛΕΝΗ Ελένη, Ελενα, Ελεάννα, Ελεάνα, Λένα, Ελενιώ, Ελενίτσα, Λενίτσα, Λένγκω, Λενιώ, Ελεωνόρα, Ελεονόρα, Ελεονώρα, Νόρα, Μαρι
  • ΕΛΕΟΝΩΡΑ Ελεονώρα, Ελένη, Ελενα, Ελεάννα, Ελεάνα, Λένα, Ελενιώ, Ελενίτσα, Λενίτσα, Λένγκω, Λενιώ, Ελεωνόρα, Ελεονόρα, Νόρα, Μαριλένα
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κωνσταντίνα, Κωσταντίνα, Κωστούλα, Ντίνα, Τίνα
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κωνσταντίνος, Κωσταντίνος, Κων/νος, Κων/τίνος, Κώστας, Κωστής, Κώτσος, Κώτσαρης, Κωστάκης, Κωτσάκης, Κωστάρας, Κωσ
  • ΛΕΝΑ Λένα, Ελένη, Ελενα, Ελεάννα, Ελεάνα, Ελενιώ, Ελενίτσα, Λενίτσα, Λένγκω, Λενιώ, Ελεωνόρα, Ελεονώρα, Ελεονόρα, Νόρα, Μαριλένα
  • ΝΑΝΤΙΑ

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 21 Μαΐου.
Όλες οι Αργίες