Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΑΓΝΗ Αγνή, Αγνούλα
  • ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ευγένιος, Ευγένης
  • ΜΑΞΙΜΟΣ Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα
  • ΝΕΟΦΥΤΟΣ Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη
  • ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 21 Ιανουαρίου.
Όλες οι Αργίες