Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΗΛΙΑΣ Ηλίας, Λιάς, Ηλιάκος, Λιάκος, Λίτσος, Λιάκουρας, Ηλιάνα, Λιάνα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 20 Ιουλίου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 20 Ιουλίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες