Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Ελντα
  • ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα
  • ΣΑΜΟΥΗΛ Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 19 Αυγούστου.
Όλες οι Αργίες