Τετάρτη, 12 Μάιος 2021

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΣΑΒΒΑΤΙΟΣ Σαββάτιος, Σάββατος, Σαββάτης, Σαββατία, Σαββατίνα, Σαββάτα, Σαββάτη, Σαββάτω

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 19 Σεπτεμβρίου.
Όλες οι Αργίες