Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΑΓΑΠΗΤΟΣ
  • ΛΕΩΝ Λέων, Λέοντας, Λεοντάριος, Λεοντάρης, Λεοντόκαρδος

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 18 Φεβρουαρίου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 18 Φεβρουαρίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες