Τρίτη, 26 Ιανουάριος 2021

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης
  • ΦΛΩΡΟΣ Φλώρος, Φλώρης, Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 18 Δεκεμβρίου.
Όλες οι Αργίες