Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΛΕΥΚΟΘΕΑ Λευκοθέα, Λευκοθέη
  • ΜΥΡΩΝ Μύρων, Μύρα, Μίρκα
  • ΣΤΡΑΤΩΝ Στράτων, Στράτος, Στράτης, Στράτα, Στρατία, Στρατίνα, Στρατούλα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 17 Αυγούστου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 17 Αυγούστου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες