Κυριακή, 05 Απρίλιος 2020

Ονομαστικές Εορτές:

Δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να έχει γιορτή στις 17 Απριλίου.
Όλες οι Ονομαστικές Εορτές