Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΕΥΣΕΒΙΟΣ Ευσέβιος, Ευσεβής, Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα, Σεβούλα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 15 Φεβρουαρίου.
Όλες οι Αργίες