Σάββατο, 04 Απρίλιος 2020

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΑΝΘΗ Ανθή, Ανθούλα, Ανθια
  • ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ελευθερία, Λευθερία, Λευτερία, Ρία
  • ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ελευθέριος, Λευθέρης, Λευτέρης, Λεφτέρης, Ελευθερία, Λευθερία, Λευτερία, Ρία
  • ΣΥΛΒΙΑ
  • ΣΩΣΣΑΝΑ Σωσσάνα, Σωσάνα, Σωσάννα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 15 Δεκεμβρίου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 15 Δεκεμβρίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες