Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΑΡΡΙΑΝΟΣ Αρριανός, Αριανός, Αρρειανός, Αρειανός, Αρριανή
  • ΛΕΥΚΗ Λεύκιος, Λεύκης, Λεύκος, Λευκή, Λευκούλα, Λεύκας, Λευκάδα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 14 Δεκεμβρίου.
Όλες οι Αργίες