Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

 • ΑΑΡΩΝ
 • ΑΒΡΑΑΜ Αβραάμ, Αβραμία
 • ΑΔΑΜ Αδάμ, Αδάμος, Αδάμης, Αδάμας, Αδαμάντιος, Διαμαντής, Αδαμαντία, Διαμαντούλα, Διαμάντω
 • ΔΑΒΙΔ Δαβίδ, Δαυίδ
 • ΔΑΝΑΗ Δανάη, Δάν
 • ΔΕΒΟΡΑ Δεβόρα, Δεβώρα, Ντέμπορα, Ντέπυ
 • ΕΣΘΗΡ
 • ΕΥΑ
 • ΙΣΑΑΚ
 • ΙΩΒ Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη
 • ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΧ Μελχισεδέχ, Μελχής
 • ΝΩΕ
 • ΡΑΧΗΛ
 • ΡΕΒΕΚΚΑ Ρεβέκκα, Μπέκυ
 • ΡΟΥΜΠΙΝΗ Ρουμπίνι, Ρουμπίνη, Ρούμπεν, Ρουμπίνα
 • ΣΑΡΑ Σάρα, Σάρρα
 • ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σπυρίδων, Σπυρίδωνας, Σπύρος, Σπυρέτος, Σπυράκης, Σπυράκος, Σπυρούλα, Σπυρέτα, Σπυρίνα, Σπυριδούλα, Σπυρίδινα
 • ΣΠΥΡΟΣ Σπύρος, Σπυρίδων, Σπυρίδωνας, Σπυρέτος, Σπυράκης, Σπυράκος

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 12 Δεκεμβρίου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 12 Δεκεμβρίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες