Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ Βικέντιος, Βικέντης, Βικεντία
  • ΒΙΚΤΩΡΑΣ Βίκτωρ, Βίκτορας, Βικτωρία, Βικτορία, Βικτόρια
  • ΔΡΑΚΩΝ Δράκων, Δράκοντας, Δράκος, Δρακούλης, Δρακούλα
  • ΜΗΝΑΣ Μηνάς, Μηναίς, Μήνα
  • ΜΙΝΟΣ Μίνος, Μίνως, Μίνα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 11 Νοεμβρίου.
Όλες οι Αργίες