Κυριακή, 16 Μάιος 2021

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΘΑΛΗΣ Θαλλός, Θαλλής, Θαλής, Θάλλεια, Θάλεια, Θάλλω
  • ΘΕΟΔΩΡΑ Θεοδώρα, Δώρα, Ντόρα, Θοδώρα, Δωρούλα
  • ΣΑΒΙΝΑ Σαβίνα, Ζαμπίνα, Ζαμπία
  • ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ Σωφρόνιος, Σωφρόνης, Σωφρονία, Σωφρόνη

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 11 Μαρτίου.
Όλες οι Αργίες