Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΣΙΜΩΝΑΣ Σίμωνας, Σίμων, Σίμος, Σιμώνα, Σιμόνα, Σιμωνία, Σιμώνη, Σιμωνίτσα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 09 Μαΐου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 09 Μαΐου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες