Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Χαραλαμπία, Χαρά, Λαμπία, Λαμπή, Λάμπω, Χαραλαμπή, Μπαμπίνα, Μπηλιώ, Μπιλιώ, Μπία, Χάμπη
  • ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Χαράλαμπος, Λάμπος, Χαραλάμπης, Χάρης, Λάμπης, Λαμπίας, Μπάμπης, Μπάμπος, Χάμπος
  • ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Χαρίκλεια, Χαρούλα
  • ΧΑΡΙΛΑΟΣ Χαρίλαος, Χάρης

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 10 Φεβρουαρίου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 10 Φεβρουαρίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες