Τρίτη, 19 Ιανουάριος 2021

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΗΣΑΙΑΣ Ησαΐας, Ησαΐα, Ησαΐτσα, Σίτσα
  • ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Χριστόφορος, Χριστοφόρης, Χριστοφόρα, Φόρης, Φόρα, Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα, Χριστοφίτσα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 09 Μαΐου.
Όλες οι Αργίες