Σάββατο, 02 Δεκεμβρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΖΗΝΑΪΣ Ζηναΐς, Ζηναΐδα
  • ΠΑΝΑΓΗΣ Παναγής, Πανάγος
  • ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 07 Ιουνίου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 07 Ιουνίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες