Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΠΑΡΘΕΝΗΣ Παρθένιος, Παρθένης, Παρθενία, Παρθενόπη

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 06 Φεβρουαρίου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 06 Φεβρουαρίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες