Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΕΥΤΥΧΙΑ Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Έφη
  • ΕΥΤΥΧΙΟΣ Ευτύχιος, Ευτύχης, Ευτυχία, Ευτυχούλα, Ευτυχίτσα, Εφη

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 06 Απριλίου.
Όλες οι Αργίες