Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ζαχαρίας, Ζάχαρης, Ζάχαρος, Ζαχάρω, Ζαχαρούλα, Ζαχαρίτσα, Ζαχαρένια, Ζάκι, Ζάκης

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 05 Σεπτεμβρίου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 05 Σεπτεμβρίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες