Τετάρτη, 08 Ιούλιος 2020

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΧΑΡΙΤΙΝΗ Χαριτίνη, Χαριτίνα, Χαρίτη, Τίνα, Χαρά

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 05 Οκτωβρίου.
Όλες οι Αργίες