Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΑΣΗΜΑΚΗΣ
  • ΑΣΗΜΙΝΑ
  • ΜΑΛΑΜΑΤΗ Μαλαματή, Μάλα, Μαλαματένια, Ματίνα
  • ΣΤΑΜΑΤΗΣ Σταμάτιος, Σταμάτης, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς
  • ΣΤΑΜΑΤΙΑ Σταματία, Σταματίνα, Σταμάτα, Μάτα, Ματούλα, Σταμέλα, Σταμούλα, Ματίνα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα
  • ΣΥΜΕΩΝ Συμεών, Συμεώνης, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμος, Σύμη

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία στις 03 Φεβρουαρίου.
Όλες οι Αργίες

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 03 Φεβρουαρίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες