Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΕΥΘΑΛΙΑ Ευθαλία, Ευθαλίτσα, Ευθαλιώ, Θάλια, Θάλεια, Θαλίτσα, Θαλιώ
  • ΤΡΩΑΔΙΟΣ Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδος, Τρωάς, Τρωάδα, Τρωαδία, Τρωάδη, Τρωαδίτσα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Παγκόσμιες Ημέρες:

Δεν υπάρχει κάποια Παγκόσμια Ημέρα στις 02 Μαρτίου.
Όλες οι Παγκόσμιες Ημέρες