Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2023

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΒΑΣΙΛΗΣ Βασίλειος, Βασίλης, Βάσος, Βασίλας, Βασιλάκης, Μπίλλης, Μπίλης
  • ΒΑΣΙΛΙΚΗ Βασιλική, Βασιλεία, Βασιλικούλα, Βάσω, Βάσια, Βασούλα, Βιβή, Βίβιαν, Βίκυ, Κούλα
  • ΕΜΜΕΛΕΙΑ Εμμέλεια, Εμμελεια, Εμυ, Αμυ-εθιμοτυπικά
  • ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές