Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος 2018

Η μνήμη του πολιούχου τιμάται στις 17 Ιανουαρίου

Νεομάρτυρας Άγιος Γεώργιος ο εν Ιωαννίνοις
Greece