Κυριακή, 24 Ιούνιος 2018

Η μνήμη του πολιούχου τιμάται στις 25 Μαρτίου

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Greece