Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος 2018

Η μνήμη του πολιούχου τιμάται στις 6 Δεκεμβρίου

Αγ. Νικόλαος
Greece