Κυριακή, 18 Νοέμβριος 2018

Η μνήμη του πολιούχου τιμάται στις 26 Οκτωβρίου

Αγ. Δημήτριος
Greece