Σάββατο, 15 Δεκέμβριος 2018

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΣΤΕΦΑΝΟΣ γιορτάζει στις 27 Δεκεμβρίου .

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Greece

Την ίδια ημέρα με το όνομα ΣΤΕΦΑΝΟΣ γιορτάζουν και τα ονόματα:
Στέφανος, Στέφος, Στέφας, Στεφανής, Στεφανία, Στεφάνα, Στεφανιώ, Στεφανίτσα, Στεφανή, Στέφα, Στέφη

Μένουν 12 ημέρες για αυτή τη γιορτή.