Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018

Όνομα ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΑΙΣΧΥΛΟΣ δεν γιορτάζει. Επομένως όπως και όλα τα ονόματα χωρίς γιορτή το όνομα ΑΙΣΧΥΛΟΣ γιορτάζει των Αγίων Πάντων.