Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2018

Όνομα ΑΙΛΙΑΝΟΣ

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΑΙΛΙΑΝΟΣ δεν γιορτάζει. Επομένως όπως και όλα τα ονόματα χωρίς γιορτή το όνομα ΑΙΛΙΑΝΟΣ γιορτάζει των Αγίων Πάντων.