Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018

Όνομα ΑΙΓΙΣΘΟΣ

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΑΙΓΙΣΘΟΣ δεν γιορτάζει. Επομένως όπως και όλα τα ονόματα χωρίς γιορτή το όνομα ΑΙΓΙΣΘΟΣ γιορτάζει των Αγίων Πάντων.