Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018

Αλεξάγγελος

Γιορτάζει το όνομα Αλεξάγγελος?

Tο όνομα Αλεξάγγελος είναι μικτό και δεν έχει δική του Θρησκευτική γιορτή. Ωστόσο, ένα μικτό όνομα μπορεί να εορταστεί την ημερομηνία που έχει γιορτή ένα από τα δύο ονόματα από τα οποία προέρχεται. Στην περίπτωση μας, το όνομα Αλεξάγγελος μπορεί να γιορταστεί την ημέρα που γιορτάζει το όνομα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ή το όνομα ΑΓΓΕΛΟΣ .