Πέμπτη, 19 Απρίλιος 2018

Όνομα ΑΓΟΡΙΤΣΑ

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΑΓΟΡΙΤΣΑ δεν γιορτάζει. Επομένως όπως και όλα τα ονόματα χωρίς γιορτή το όνομα ΑΓΟΡΙΤΣΑ γιορτάζει των Αγίων Πάντων.