Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2018

Όνομα ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΑΓΟΡΑΣΤΗ δεν γιορτάζει. Επομένως όπως και όλα τα ονόματα χωρίς γιορτή το όνομα ΑΓΟΡΑΣΤΗ γιορτάζει των Αγίων Πάντων.