Τρίτη, 20 Φεβρουάριος 2018

Όνομα ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ δεν γιορτάζει. Επομένως όπως και όλα τα ονόματα χωρίς γιορτή το όνομα ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ γιορτάζει των Αγίων Πάντων.