Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2017

Όνομα ΑΓΑΠΗΝΩΡ

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΑΓΑΠΗΝΩΡ δεν γιορτάζει. Επομένως όπως και όλα τα ονόματα χωρίς γιορτή το όνομα ΑΓΑΠΗΝΩΡ γιορτάζει των Αγίων Πάντων.