Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος 2018

Όνομα ΑΕΘΛΙΟΣ

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΑΕΘΛΙΟΣ δεν γιορτάζει. Επομένως όπως και όλα τα ονόματα χωρίς γιορτή το όνομα ΑΕΘΛΙΟΣ γιορτάζει των Αγίων Πάντων.