Κυριακή, 27 Μάιος 2018

Όνομα ΑΕΡΟΠΟΣ

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΑΕΡΟΠΟΣ δεν γιορτάζει. Επομένως όπως και όλα τα ονόματα χωρίς γιορτή το όνομα ΑΕΡΟΠΟΣ γιορτάζει των Αγίων Πάντων.