Τρίτη, 19 Ιούνιος 2018

Όνομα ΑΔΜΗΤΟΣ

Με βάση το ελληνικό εορτολόγιο το όνομα ΑΔΜΗΤΟΣ δεν γιορτάζει. Επομένως όπως και όλα τα ονόματα χωρίς γιορτή το όνομα ΑΔΜΗΤΟΣ γιορτάζει των Αγίων Πάντων.