Κυριακή, 22 Ιανουάριος 2017

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ
  • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ευάγγελος, Ευαγγελία, Βαγγέλης, Βαγγέλας, Βάγγος, Αγγελής, Βαγγελιώ, Βαγγελίτσα, Βαγγελή, Βαγγελίνα, Βάγγια, Λίτσα, Εύα, Κέλλυ, Λιλή, Λιλίκα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές