Κυριακή, 19 Αύγουστος 2018

Ονομαστικές Εορτές:

  • ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ Ηλιόδωρος, Ηλιοδώρα, Ελεοδώρα, Ελντα
  • ΘΕΟΧΑΡΗΣ Θεοχάρης, Θεοχαρούλα, Χαρούλα
  • ΣΑΜΟΥΗΛ Σαμουήλ, Σαμουήλος, Σαμουήλης, Σαμουέλος, Σαμουηλία, Σαμουήλα, Σαμουέλα

Όλες οι Ονομαστικές Εορτές

Αργίες:

Δεν υπάρχει κάποια αργία αύριο.
Όλες οι Αργίες